Gezondheid
een doe-het-zelf-programma
Doe het zelf

Het 12-puntenprogramma voor uw gezondheid wil u helpen om te begrijpen dat ieder onderdeel van gezond leven,nuttig en wenselijk is om aan ziektepreventie te doen. Voor veel mensen zijn ziekte en gezondheid een mysterie. De meeste beseffen niet dat men iets kan doen aan eigen levensomstandigheden. Dit boek is een handleiding om in de natuur verbanden te zien, om de levenswetten te leren kennen. Alles wat beschreven staat in dit boek kan niemand in uw plaats doen. Nochtans zijn deze aangehaalde twaalf punten door alle instanties erkend als gezondheidsbevorderend – en bij gebrek eraan ziekte scheppend.
Dit boek is een natuurdoop, een confrontatie met mogelijkheden voorgezondheid die nooit voordien zo duidelijk waren.
Stel je de vraag: “Wat doe ik met de rest van mijn leven”... en laat je inspireren door dit boek om in actie te komen.
Gezondheidszorg ligt in je eigen handen. Laat het dan ook nooit uit je handen nemen.
Gezondheid is de normale en natuurlijke toestand van de mens en is even evident als dat het geval is voor dieren.
Gezondheid is het resultaat van de juiste, aangepaste invulling van de levensbehoeften. Deze behoeften zijn zeer eenvoudig en een stuk gemakkelijker te bereiken dan dit het geval is voor dieren in de vrije natuur. Voldoen aan deze behoeften is samen te vatten in gezond leven of gezonde handelingen.
Nalaten deze eenvoudige gezondheidsregels te volgen, door het lichaam vol te stoppen met substanties en invloeden die tegengesteld zijn aan de behoefte, kan men alleen ongezond en onvolwaardig noemen.
Alleen u kunt deze levensregels voldoen.
Gezondheid is de grootste doe-het-zelfzaak van de wereld!
Hier gebracht in een twaalf-punten-programma:
 • Niemand kan ademen voor u.
 • Niemand kan drinken voor u!
 • Niemand anders kan eten in uw plaats.
 • Niemand anders kan slapen voor u.
 • Niemand anders kan u liefhebbend of beminnelijk maken.
 • Niemand anders kan ervoor zorgen dat uw
 • Niemand anders kan u in het zonnetje zetten.
 • Niemand anders kan zorgen voor een normale lichaamsreiniging.
 • Niemand anders dan u kunt de schoonheid van het leven waarderen.
 • Niemand anders kan vertellen of u zich goed in uw vel voelt.
 • Geef aan het leven een diepere betekenis.
 • Houd het verder zuiver. Natuurlijke Hygiëne.
Auteur: Stefaan de Wever
104 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-080-7

te koop in boekvorm : 10,95 euro + verzendkost
of digitaal : 5 euro
arguments)};d=s.createElement(q);q=s.getElementsByTagName(q)[0]; d.src='//d1l6p2sc9645hc.cloudfront.net/tracker.js';q.parentNode. insertBefore(d,q)}(window,document,'script','_gs'); _gs('GSN-959130-F');