Ademhaling & gezondheid

Een zwakke ademhaling is niet alleen de spiegel van een zwakke vitaliteit, ze leert ons veel meer. Ik heb geleerd dat een zwakke ademhaling niet hoeft te blijven wat ze nu is. En je hebt alle redenen om dat te geloven, want je ademhaling is een positieve of een negatieve kracht, afhankelijk van hoe je ze ondersteunt. De ademhaling beïnvloedt de spijsvertering, wekt een bewust-zijn op, verhoogt de ontzuringscapaciteit van het lichaam, helpt ook bij het ontgiftigen van het lichaam, is een ritmisch gebeuren en beïnvloedt bijgevolg ook andere ritmische systemen en organen. De ademhaling weerspiegelt zich niet alleen in de rol van in- en uitademen, maar is terug te vinden in elk vitaal onderdeel van ons lichaam en ons leven. Heel wat studies hebben aangetoond dat onze ademtechniek een signaal is van onze conditie, maar ook als instrument kan gebruikt worden om die conditie te verbeteren.
Diagnosemogelijkheid
“In de Framingham studie op 5.200 zoogdieren (vooral primaten) die gedurende dertig jaar geobserveerd werden, werd aangetoond dat de pulmonaire functie als indicator kan gebruikt worden voor de algemene gezondheidstoestand en de kracht en als maatstaf van de levenscapaciteit kan gelden. Iemands vitale capaciteit, of beter gezegd de hoeveelheid energie die door de adem kan worden opgewekt, daalt bij het verouderen met negen tot zevenentwintig procent per tien jaar, mede beïnvloed door het geslacht en de leeftijd vanaf wanneer de tests werden afgenomen. De aftakeling houdt gelijke tred met de vermindering van het ademvolume en de vitale ademcapaciteit. Op lange termijn kan de vitale ademcapaciteit voorspellen op welke manier iemand veroudert. Lang voor een persoon terminaal ziek wordt, kan de vitale capaciteit het levensverloop voorspellen. Een persoon wiens vitale capaciteit laag is, zal het zeker niet zo goed doen als iemand met een grote vitaliteit. Het kan aanduiden dat de levensverwachting nog slechts tien, twintig of dertig jaar is.”
Observeer
Waar ligt het probleem? Kijk in je omgeving naar de manier waarop je familie en vrienden ademen. Ademen zij rustig, diep en is hun ademhaling een uitdrukking van vitaliteit? Of hoor je het geluid van spanning, onzekerheid...? Stress is een te algemeen antwoord. Stress hoeft de ademhaling niet te ondermijnen. Stress doet beroep op de ademhaling om de draagkracht ten opzichte van de last van het moment te verbeteren. De ademhaling past zich aan volgens aangeleerde patronen en associaties. Het probleem zwakke ademhaling is een complex dat gevormd wordt door de manier waarop stress opgevangen of beantwoord wordt. Als men het het gevoel heeft dat men zijn greep op de omstandigheden verliest en men ervaart dat men eerder een speelbal dan een speler is dan kom je snel op dat punt. Er zijn minstens honderden redenen te noemen waarom iemand overstresst kan worden, maar de uitwerking ligt voor iedereen anders omdat elke mens op een andere manier heeft geleerd om om te springen met omstandigheden. Het probleem situeert zich op alle niveau’s, van eenoudergezinnen tot overwerkte leerkrachten; van de hoge eisen van de werkplaats tot onopgeloste trauma’s. Ook onze moderne technologie met zijn veel verwachtingen scheppende computer en technologie, is niet zelden zelf de oorzaak van spanningen. In een wereld waarin een totaal dode voeding ondersteund wordt door een dode ademhaling, komen alleen problemen. Onevenwichtige, ondiepe, oppervlakkige, zwakke, snelle borstademhaling weerspiegelt een zwakke menselijke conditie.
Wist je? Dat de werking van je autonoom zenuwstelsel volledig afhankelijk is van de manier waarop je ademt? En dat de manier waarop je ademt je in contact brengt met je diepste krachtige genezingsdrang? En wist je ook dat wanneer je kan bouwen op de zekerheid van een stabiele ademhaling, je dit zeker veel vrede verschaft? In plaats van manische depressie, zwartgallige gedachten, doorlopend of regelmatig ziek... is het aansluiten op de grote zuurstofpomp om beter te worden!
Dat kunt u horen en leren in het boek: “De helende kracht van de Ademhaling” van Stefaan de Wever
88 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-083-1 - € 10.95


of digitaal : 5 euro
ADEM kaft
arguments)};d=s.createElement(q);q=s.getElementsByTagName(q)[0]; d.src='//d1l6p2sc9645hc.cloudfront.net/tracker.js';q.parentNode. insertBefore(d,q)}(window,document,'script','_gs'); _gs('GSN-959130-F');