Reuma - natuurlijk genezen
Reuma
Voor de meeste mensen is het een raadsel hoe de natuur geneest. In dit boek wordt de grote groep van aan reuma verwante klachten in de schijnwerper gezet, naast de vele risico’s en factoren die een invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van reuma. Het boek ontkracht de idee “dat reuma niet te genezen is”. Zolang mensen doorgaan daden te stellen die in de kaart van reuma spelen, is dat waar. Het advies: “verlaat de wegen waarop ziekte haar intrede doet, en schep een genezingsklimaat en ook reuma blijkt dan te verdwijnen”.

De genezing van reuma wordt niet herleid tot het niet gebruiken van risico-voedingsgroepen, of het toevoegen van een gezondheidsbevorderende suppletie of supervoeding, maar wordt gezien in het consequent toepassen van alle gezondheidsprincipes. Zelden kreeg u in zo’n boek zo’n volledig beeld over wat reumapatiënten zélf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren of te herwinnen. Een aanrader voor al diegenen die de moed en de durf hebben om hun voedings- en levensgewoonten te herzien, en bereid zijn een heel eind met de natuur mee te gaan.
Reuma treft ontzettend veel mensen met een veelheid van variaties en intensiteiten. Men rekent dat ongeveer dertig procent van de westerse bevolking in de loop van zijn leven met een of andere ernstige of milde, voorbijgaande of blijvende vorm van reuma te maken heeft. Aan de behandeling van al deze aandoeningen worden enorme bedragen besteed, hetzij voor pijnonderdrukking, hetzij aan ontstekingsonderdrukkers. Het arsenaal van medicijnen dat gebruikt wordt ter bestrijding van reuma en haar gevolgen is indrukwekkend, evenals de bijverschijnselen. De bedoeling van dit boek is een andere kant van reuma en andere mogelijkheden voor de behandeling te suggereren, waarbij beroep wordt gedaan op de zelfverantwoordelijkheid en inzet van de patiënt. Omdat reuma vaak een lang verloop kent, soms jarenlang een invloed uitoefent in het leven van mensen, en omdat pijn iets is waar men moeilijk kan leren mee leven, zoekt het publiek naar gemakkelijke middelen om de pijn te bestrijden, terwijl veel van deze middelen de verdere ontaarding in de hand werken.
Onder de vlag van reuma gaan minstens enkele honderden aandoeningen schuil die allemaal iets te maken hebben met de bewegingsorganen, de spieren, de pezen, het bindweefsel, de botten, gewrichten en de algemene beweeglijkheid. Reuma kan een lokale aandoening zijn, maar kan ook het gehele lichaam treffen en ondermijnen.
Reuma natuurlijk genezen beschrijft reuma als een reactie van het lichaam op de som van verschillende risico's en oorzaken die samen het niveau van de toxiciteit in het lichaam bepalen.
De klassieke opvatting vertelt ons dat de "oorzaak" van reuma nog niet gekend is. Wat de klassieke benadering van het begrip ziekte en gezondheid betreft, kan ons dit nauwelijks verwonderen. Hoe moeilijk is het niet om te "bewijzen" dat een bepaald product, of bepaalde activiteiten in laatste instantie oorzaak of mede-oorzaak van een of andere aandoening zijn? Hoe moeilijk was het niet om te bewijzen dat roken een oorzaak 'kan' vormen voor longaandoeningen? Daar zijn tientallen jaren voor nodig geweest om hiervoor een bewijs te leveren dat verantwoordelijken aanduidt. Bovendien is dit bewijs niet eens sluitend geleverd, want het is duidelijk dat niet 'iedereen' die rookt een longziekte krijgt. Slechts wanneer iedereen onder invloed van een bepaald gedrag of het gebruik van een bepaald product aan nauwkeurig vast te stellen symptomen zou lijden, zou ontegensprekelijk bewezen worden dat dit verband bestaat.
Hoe veel moeilijker is het niet om een verband te leggen tussen reuma en suiker, alcohol, devitaminisering, verschuivingen binnen het voedingsevenwicht, verzuring, stofwisselingsklachten, combinatiefouten, geestelijke druk, verhoogde lichaamstoxiciteit enz. enz.?
Dit boek zet de schijnwerpers op de gevolgen van verzuring en toont aan hoe voeding en levenswijze en geestelijke attitude de weg openen voor een beter leven.
Auteur: Stefaan de Wever

Reuma natuurlijk genezen
112 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-081-5
10,95 euro

of digitaal : 5 euro
arguments)};d=s.createElement(q);q=s.getElementsByTagName(q)[0]; d.src='//d1l6p2sc9645hc.cloudfront.net/tracker.js';q.parentNode. insertBefore(d,q)}(window,document,'script','_gs'); _gs('GSN-959130-F');